Zahrada ve stylu Feng shui pro harmonický a zdravý životKategorie: Okrasná zahrada | Péče o zahradu | 03.03.2011

Zahradní architektura není právě lacinou záležitostí, při správném založení a udržování zahrady se však jedná o velmi hodnotnou a dlouhodobou investici, kterou ocení několik generací. Pokud se rozhodneme pro realizaci zahrady v duchu feng shui, měli bychom vědět, že hlavní prioritou je, aby v exteriéru obklopujícím dům správně plynul tok energie čchi.

Zahrada pro zdraví

Když se začne hovořit o zahradě pojaté v duchu feng shui, většina z nás si představí exteriér, kde nechybí jehličnany, kameny a cestičky, to vše v doprovodu malého vodního díla, nejlépe s dekorací typu sošky budhy. Tato představa není vůbec mylná, nicméně feng shui zahrada nemusí být vždy nutně pojata v tomto tradičním čínském či japonském duchu. Základním smyslem uspořádání feng shui zahrady je udržovat a usměrňovat tok pozitivní energie čchi kolem domu. Když se nám podaří tohoto cíle dosáhnout, celý prostor bude pozitivně ovlivňovat kvalitu našeho života. Zahrada se správným tokem energií znamená zdraví a prosperitu pro obyvatele domu, který je v jejím nitru umístěn. Podle feng shui zahrada a dům tvoří neoddělitelný celek. Pokud je obojí v harmonii, spokojeně se nám zde žije.

Pozor na zdroje negativní energie

Pokud se ve Vaší zahradě, nebo v některé z jejích částí, necítíte dobře, pak bude nejspíš něco v nepořádku právě s tokem energií. Naštěstí obvykle není nutné, provádět příliš velké změny. Mnohdy stačí najít zónu, která je zdrojem negativní energie a zharmonizovat ji podle pravidel feng shui. Obecně platí, že přirozeně vyhlížející zahrada, která není na první pohled svázána přísnými pravidly, je vhodným místem k relaxaci.

A co patří mezi nejčastější zdroje negativní energie v zahradě? Například nesprávný poměr jezírka k zahradě, jeho nevhodné umístění, nebo nepřirozený tvar. Uměle vytvořené jezírko by se mělo co nejvíce podobat tomu, které vytvořila sama příroda. Proto je ideální přirozený nepravidelný tvar.

Další zdroje negativní energie v zahradě mohou vycházet ze způsobu oplocení pozemku. Příliš vysoké ploty, které nás totálně izolují od okolního světa, považuje feng shui za vážný defekt koncepce zahrady.

Nezanedbatelnou úlohu pochopitelně hraje i volba a rozmístění stromů a dalších rostlin. Skupinky stromů by měly vždy být uspořádány v lichém počtu. Některé jehličnaté dřeviny, například cedr, by měly růst pouze jako solitéry. Při výběru rostlin se vyplácí preferovat převážně rostliny domácího původu. V přirozeném prostředí se rostlinám daří mnohem lépe než těm dovezeným ze vzdálených oblastí.

Harmonie prvků zahradní architektury

Při realizaci feng shui zahrady je podstatné, aby všechny jednotlivé prvky umístěné v zahradě společně tvořily harmonické uspořádání. Jde o to, abychom optimálně rozložili užitkové a okrasné části zahrady, umístili skalku a vodní díla, jako jsou například jezírka, dále abychom správně zvolili materiály, barvy a tvary prvků zahradní architektury, vybrali vhodné rostliny, druh oplocení, zahradní osvětlení k pěšinkám i zahradní nábytek. Že si na to netroufáte? Není divu, než se člověk pustí do vytváření tohoto typu zahrady, musí o zákonitostech asijské filosofie feng shui něco vědět. K této tématice byla do češtiny přeložena celá řada knih. Kromě toho se můžete obrátit na odborníky. Mnoho zahradních center a studií poskytuje poradenství v této oblasti, stejně jako kompletní služby. Feng shui zahradu, ať už v tradičním asijském pojetí, nebo v tom přizpůsobeném Vašemu individuálnímu přání, si můžete objednat na klíč.

Zdroj: www.StavimeSen.cz

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.