Věcné břemeno neznamená překážku v prodeji nemovitostíKategorie: Dům a chata | 06.11.2015

Nemovitosti v současné době představují nejen jistotu ve zhodnocení investice, ale také možná rizika. Odborníci z portálu Realitní Revoluce.cz upozorňují na to, že prodej, koupě nebo převod nemovitostí není pro laika vůbec jednoduchý.

Pokud chcete, aby investice do nemovitosti nebo její prodej proběhl k vaší spokojenosti, vyplatí se dát důvěru profesionálům. Ušetříte tím nejen váš čas, ale hlavně případné problémy a komplikace, které mohou během realitního procesu nastat.

Jednou z velkých překážek, která se může během procesu převodu nebo koupě nemovitosti objevit, je věcné břemeno. Na co si dávat pozor a na co bychom neměli zapomínat? Pokud si vybereme nemovitost, která nám padla do oka, neměli bychom se nechat unést, ale pevně se držet několika zásad. Tou první je, že bychom si měli nechat od prodávajícího předložit doklad o tom, že má oprávnění s nemovitostí nakládat a disponovat. Řečí odborníků, osoba, která nemovitost nabízí, by měla mít dispoziční právo. Kupující má právo přečíst si nabývací titul nebo minimálně ověřenou kopii plné moci, která prodávajícího opravňuje s nemovitostí nakládat, pokud není jejím vlastníkem.

nemovitost

Dalším krokem, na který se nevyplatí zapomenout, je návštěva katastru nemovitostí, kde nemovitost stojí. Katastr nemovitostí zaznamenává každé změny ohledně nemovitostí do listu vlastnictví, takže se z dokladů dozvíme to hlavní, a to, jestli není nemovitost zatížená věcným břemenem, zástavním právem nebo není na ni uvalená exekuce. Pracovníci katastru nemovitostí vám bez problému na vyžádání list vlastnictví poskytnou k nahlédnutí.

Zvláštní pozornost by se měla věnovat kupním smlouvám, kde malé přehlednutí může napáchat velké škody a přivodit nepříjemné komplikace. Neměli bychom spoléhat jen na své znalosti nebo internet, kde se kupní smlouvy dají jednoduše stáhnout. Riziko spočívá hlavně v tom, že nemáme jistotu ani kontrolu, jestli máme v počítači opravdu kupní smlouvu, která vyhovuje našim potřebám. Z toho důvodu je praktičtější vyhledat zkušeného právníka.

Prodej nemovitostí s věcným břemenem

Vraťme se k věcnému břemenu, kterým je případně nemovitost zatížená z pohledu prodávajícího. Prodej takové nemovitosti se totiž liší od běžného prodeje. Pokud někdo slyší věcné břemeno, první reakce je většinou negativní a kupující buď od koupě upustí, nebo se bude snažit snížit cenu nemovitosti. V některých případech se prodávající setká až s nesmyslnými požadavky. Přitom i při zatížení nemovitosti věcným břemenem, nemusí jít cena dolů.

Věcné břemeno vysvětlujeme jako věcné právo k cizí věci. Ve většině případů se jedná o možnost užívat věc na cizím pozemku a na úkor jeho majitele. Vždy se jedná o činnost, která je dlouhodobá. Může se jednat o inženýrské sítě jako je vodovod, kanalizace nebo využívání komunikace apod.

pristupova cesta jako vecne bremeno

Ohledně věcného břemena se setkáme také s termínem služebnosti a reálná břemena. Osobní služebností se myslí užívací právo. V podstatě to znamená užívání vaší věci cizí osobou. Dále požívací právo, kdy má cizí osoba právo nejen věc užívat, ale navíc mít z ní i výnos a do třetice se jedná o služebnost bytu. V tomto případě se jedná o právo užívání bytu ve vašem domě, kdy je možné s domem jakkoli nakládat, kromě daného bytu.

Pravdou je, že nemovitost zatížená věcným břemenem se prodává o něco hůře a cena se nedá nasadit jako u nemovitosti bez věcného břemena. Přesto se dá i taková nemovitost dobře prodat. Nejdříve bychom se měli domluvit, jestli se bude na věcném břemeni trvat. Na věcné břemeno bychom měli upozornit případného zájemce o nemovitosti, protože kupující tuto skutečnost stejně zjistí z vlastnického listu na katastru nemovitostí. Břemeno by mělo být zmíněno i v kupní smlouvě.

nemovitost s vecnym bremenem

Není tedy pravdou, že je nemovitost s věcným břemenem neprodejná. Záleží na druhu břemene a ne vždy je to potenciálnímu kupci na překážku.

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.