Na co u čerpadel zapomínámeKategorie: Vybavení a technika | Rady a tipy | 27.08.2014

Než se rozhodneme koupit čerpadlo, ze všeho nejdříve si musíme ujasnit, jakou vodu budeme čerpat - zda vodu pitnou, čistou užitkovou, dešťovou nebo splaškovou. Pokud chceme čerpat vodu z jiných než podzemních zdrojů, musíme volit čerpadlo podle stupně znečištění.

PITNÁ VODA - tu můžeme čerpat z podzemních zdrojů buď pomocí povrchových odstředivých čerpadel, nebo ponorných čerpadel.

ČISTÁ UŽITKOVÁ VODA - čerpání říční, dešťové nebo rybniční vody nevyžaduje speciální konstrukci čerpadla, ale je nutné zabránit vhodným sacím košem vniknutí nečistot jako např. listí, tráva a podobně do čerpadla. V tomto případě musí mít sací koš velmi jemnou mřížku. U tzv. kalových čerpadel určených pro čerpání mírně znečištěné vody je sací strana vybavená mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou. Tato čerpadla nelze v žádném případě použít pro čerpání splašků.

Čerpadla

SPLAŠKOVÁ VODA - pro čerpání splašků se používají čerpadla především litinová, nerezová a konstrukcí přizpůsobenou především tvarem oběžného kola. V mnoha případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá.

Samostatnou kapitolou jsou tzv. stavební kalová čerpadla odolná proti pískem.

Odkud chceme vodu čerpat?
Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody, zda se jedná o vrt nebo studnu, jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen.

Výškový rozdíl vody je jednou z veličin důležitých k vypočítání výkonu čerpadla. Musíme spočítat všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výškově za každých 10 m délky potrubí. Zároveň je nutné si umět převést na metry jiné veličiny: 10 m výšky odpovídá 1 Atm, 100 J / kg, 0,1 Mpa.

• (Hs) výška hladiny (od hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody)
• (Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny.
• Pro určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby, je třeba znát umístění a typy spotřebičů: automatická pračka, myčka nádobí, atd.

Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky 8m. Z větších hloubek musíme použít čerpadlo ponorné. Z technického hlediska tedy zdroj vody rozhoduje. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu, v opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody. Pokud chceme čerpat vodu z řeky nebo potoka, může být rozhodujícím činitelem vzdálenost našeho pozemku od zdroje vody, protože zde nemusí hrát nejdůležitější roli technické parametry čerpadla, ale zabezpečení proti krádeži. V tom případě je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

Komentáře

Pro zobrazení komentářů se musíte přihlásit.